F0-1.1.5

18

Прокладка головки блока

10133509-00371QA-100304010014604

1

Machine components, cylinder cover

10134069-00BYD371QA—1003100

2

Головка блока цилиндров

10271605-00371QA-1000940

5

Cup

10133854-00371QA-1003104

13

Both end-stud

10133517-00371QA-1003023

14

Bolt, cylinder cover

10133523-00371QA-1003029

15

Gasket, bolt, cylinder cover

10133524-00371QA-1003031

16

Plug

10133525-00371QA-1003032

17

Gasket, plug

10133526-00

22

U shaped insert shim 24

10165856-00