F0-4.9.1

Стекло заднее с обогревом

10249839-00  LK-6303111B  

Hinge assy.,back door,L

10150239-00  LK-6306110  

Hinge assy.,back door,r

10150240-00  LK-6306120  

Back door hinge secondary gasket ,L

10146476-00  LK-6306117  

Back door hinge secondary gasket ,r

10146478-00  LK-6306124  

Retainer

10146475-00  LK-6306115  

Gasket ,retainer

10146474-00  LK-6306114  

Back door hinge gasket,L

10146473-00  LK-6306113  

Back door hinge gasket,r

10146477-00  LK-6306123  

Уплотнитель стекла задка

10249832-00  LK-6307111