SHAFT-INPUT ASSY

Bearing - input shaft front - QR520-1701102

Bearing - input shaft front

QR520-1701102

Bearing - needle - QR520-1701389

Bearing - needle

QR520-1701389

Gear assy - 3RD - QR520-1701330

Gear assy - 3RD

QR520-1701330

Gear assy - 4TH speed - QR520-1701340

Gear assy - 4TH speed

QR520-1701340

Gear assy - 5TH - QR520-1701350

Gear assy - 5TH

QR520-1701350

Guide - shift 3RD&4TH - QR520-1702606

Guide - shift 3RD&4TH

QR520-1702606

Ring - snap - QR520-1701386

Ring - snap

QR520-1701386

Ring - snap (input&output shaft) - QR520-1701132

Ring - snap (input&output shaft)

QR520-1701132

Ring - synchronizer - QR520-1701369

Ring - synchronizer

QR520-1701369

Shaft - input - QR520-1701311

Shaft - input

QR520-1701311

Sleeve - stopper - QR520-1702603

Sleeve - stopper

QR520-1702603

Synchronizer - clutch(5TH) - QR520-1701370

Synchronizer - clutch(5TH)

QR520-1701370

Synchronizer assy - clutch(3RD&4TH) - QR520-1701360

Synchronizer assy - clutch(3RD&4TH)

QR520-1701360