Сцепление и трансмиссия

AT GEARSHIFT

ATF COOLER (JL-ZA142)

CLUTCH (JL-S160A)

CLUTCH (JL-S160G)

CLUTCH PIPE

DIFFERENTIAL (JL-S160A)

DIFFERENTIAL (JL-S160G)

DIFFERENTIAL (JL-ZA142)

INPUT SHAFT (JL-S160A)

INPUT SHAFT (JL-S160G)

INPUT SHAFT (JL-ZA142)

MANUL GEARSHIFT

METER DRIVE (JL-S160A)

METER DRIVE (JL-S160G)

METER DRIVING (JL-ZA142)

OIL PUMP (JL-ZA142)

OUTPUT SHAFT (JL-S160A)

OUTPUT SHAFT (JL-S160G)

OUTPUT SHAFT (JL-ZA142)

RELEASE FORK (JL-S160A)

RELEASE FORK (JL-S160G)

S160A TRANSMISSION (JL-S160A)

S160G TRANSMISSION (JL-S160G)

SHIFTER FORK (JL-S160A)

SHIFTER FORK (JL-S160G)

TORQUE CONVERTER ASSY. (JL-ZA142)

TRANSMISSION CASING (JL-S160A)

TRANSMISSION CASING (JL-S160G)

TRANSMISSION CASING (JL-ZA142)

VALVA ASSY. (JL-ZA142)

ZA142 TRANSMISSION ASSY. (JL-ZA142)